Zespół Szkół im. W.Witosa w Suchej Beskidzkiejlink do facebook zs Witos
link do facebook zs SKKT wędrowiec

Certyfikaty
Współpraca

Kierunki Kształcenia w roku szkolnym 2017/2018


Technikum Ekonomiczne - 4 lata
Technikum Hotelarskie - 4 lata
Technikum Logistyczne - 4 lata
Technikum Informatyczne - 4 lata
Technikum Organizacji reklamy - 4 lata
Technikum Obsługi Turystycznej - 4 lata
Technikum żywienia i usług gastronomicznych - 4 lata
Branzowa Szkoła I Stopnia:
- kucharz - 3 lata
- cukiernik - 3 lata
Branżowa Szkoła I Stopnia dla młodocianych pracujących:
- sprzedawca* - 3 lata


*-umowa o praktykę