Zespół Szkół im. W.Witosa w Suchej Beskidzkiejlink do facebook zs Witos
link do facebook zs SKKT wędrowiec

Certyfikaty
Współpraca

KRYTERIA PRZYJĘCIA do Zespołu Szkół im. W. Witosa

najważniejsze informacje (szczegóły zawarte są w regulaminie rekrutacji)

Klasy pierwsze
2017/2018

Czas trwania nauki

Przedmioty
rozszerzone

Nauczane
j. obce

4 przedmioty
punktowane
w rekrutacji

Minimum
punktowe

Kwalifikacje zawodowe

Technikum Logistyczne

4 lata

język obcy
matematyka

Języka angielski
Język niemiecki

język polski
matematyka
język obcy
informatyka

70 pkt

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania.
A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych.
A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.

Technikum Ekonomiczne

geografia
matematyka

język polski
matematyka
język obcy
informatyka

A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.
A.36. Prowadzenie rachunkowości.
Po potwierdzenie dodatkowo kwalifikacji A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych, można uzyskać dyplom w zawodzie technik rachunkowości

Technikum żywienia i usług gastronomicznych

język obcy
biologia

język polski
matematyka
język obcy
biologia

T.6. Sporządzanie potraw i napojów.
T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

 

 

 

 

Technikum Hotelarskie

język obcy
geografia

język polski
matematyka
język obcy
geografia

90 pkt

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji.
T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

Technikum Obsługi Turystycznej

język obcy
geografia

język polski
matematyka
język obcy
geografia

70 pkt

T. 13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych.
T.16. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych.

Technikum Organizacji Reklamy

matematyka
informatyka

język polski
matematyka
język obcy
plastyka

A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych.
A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej.

Technikum Informatyczne

matematyka
informatyka

język polski
matematyka
język obcy
informatyka

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.
Po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich i E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych, można uzyskać dyplom w zawodzie technik teleinformatyk.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
SPRZEDAWCA
(umowa o praktykę
z pracodawcą)
3 lata
brak

Do wyboru jeden z języków:

Język angielski
lub
Język niemiecki

język polski
matematyka
język obcy
geografia
40 pkt
A.18. Prowadzenie sprzedaży

KUCHARZ
(praktyka zawodowa
w szkole)

język polski
matematyka
język obcy
geografia

T.6. Sporządzanie potraw i napojów.

CUKIERNIK
(praktyka zawodowa
w szkole)

język polski
matematyka
język obcy
geografia

T.6. Sporządzanie potraw i napojów.