Zespół Szkół im. W.Witosa w Suchej Beskidzkiej

link do facebook zs Witos
link do facebook zs SKKT wędrowiec

Certyfikaty
Współpraca

KOMUNIKATY

Wykaz wychowawców pełniących funkcję podczas nieobecności głównego wychowawcy

wykaz wychowaców

Dni otwarte

 

1 23 październik 2017 poniedziałek
2 21 listopada 2017 wtorek
3 13 grudzień 2017 środa
4 18 styczeń 2018 czwartek
5 19 marzec 2018 poniedziałek
6 17 kwiecień 2018 wtorek
7 23 maj 2018 środa

Dodatek motywacyjny dla nauczycieli  • Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego
  • Kryteria oceny przyznawania dodatku motywacyjnego
  • Karta oceny

  • Wychowawcy - Arkusz klasyfikacyjny (krzyżówka) należy dostarczyć Dyrektorowi najpóźniej w dniu konferencji klasyfikacyjnej do godz 9.00.

    Zestawienie semestralne (krzyżówka) - plik w formacie excel pobierz

    Analiza stopnia realizacji podstawy programowej - plik w formacie word pobierz

    Karta monitorowania nauczania indywidualnego(zajęć rewalidacyjnych) - plik w formacie word pobierz