Zespół Szkół im. W.Witosa w Suchej Beskidzkiejlink do facebook zs Witos
link do facebook zs SKKT wędrowiec

Certyfikaty
Współpraca

Szkolne procedury

1 Procedura wydawania duplikatów świadectw, legitymacji
1 Procedura zwalniania ucznia z zajęć lekcyjnych
2 Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego
3 Procedura zwalniania ucznia z zajęć z religii
3 Procedura monitorowania podstawy programowej -Szkoła Brażnozwa

Szkolne regulaminy

1 Regulamin korzystania z szkolnych szafek w ZS im. W. Witosa
2 Regulamin przyznawania i organizacji zastępstw doraźnych