Zespół Szkół im. W.Witosa w Suchej Beskidzkiej


link do facebook zs Witos
link do facebook zs SKKT wędrowiec

Certyfikaty
Współpraca

„Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie”

Płatne, wakacyjne  staże zawodowe,  w ramach projektu Unijnego „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie” . kierowany do uczniów klas 2 i 3 technikum hotelarskiego, obsługi ruchu turystycznego, ekonomicznego, organizacji reklamy.
Proszę zapoznać się z regulaminem stażu, następnie wydrukować jednostronnie i wypełnić załączniki (dostępne poniżej).  Deklaracje uczestnictwa oraz pozostałe dokumenty dostarczyć do dnia 30.05.2017r. Panu Markowi Jania lub Pani Annie Palecznej Wybranowskiej.

 

 Regulamin
 Formularz zgłoszeniowy dla ucznia
 Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 Oswiadczenie uczestnika projektu
 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
 Zgoda na zamieszczenie wizerunku w działaniach promocyjnych.
 Ocena komisji rekrutacyjnej.pdf