Rusza rekrutacja do projektu „Edukacja – Praktyka – Rynek Pracy” w ramach Programu Erasmus+!

Rusza rekrutacja do realizowanego przez naszą szkołę projektu „Edukacja – Praktyka – Rynek Pracy”, nr 2018-1-PL01-KA102-048473. Projekt realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Celem głównym projektu jest wypełnienie istniejących potrzeb uczniów i Szkoły, poprzez stworzenie rozwoju oferowanych przez szkołę możliwości o aspekty związane z realizację zawodowych staży zagranicznych, podczas których 80 uczniów 5 profili nauczania będzie miało szansę na rozwój zawodowy i personalny. Projektem objęci zostaną uczniowie klas II i III kierunków kształcenia: Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik logistyk, Technik organizacji reklamy, Technik hotelarstwa oraz Technik obsługi turystycznej.

Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona w dwóch turach:

  • W terminie 11.06.2018 – 24.06.2018 dla kierunków kształcenia Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik logistyk oraz Technik organizacji reklamy.
  • W terminie 03.12.2018 – 16.12.2018 dla kierunków kształcenia Technik hotelarstwa oraz Technik obsługi turystycznej.

Poniżej można znaleźć Regulamin rekrutacji oraz Formularz Rekrutacyjny, wskazujące szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji, a także procedury, które kandydaci powinni przejść celem zgłoszenia się do udziału w projekcie.

Pytania dot. realizowanego projektu i procesu rekrutacji uczestników można kierować do koordynatora projektu oraz przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej – Pana Marka Jani.