Kolejne sukcesy ekonomiczne uczniów „Suskiego Witosa” – Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowa Menedżerskich.