Dodatkowa rekrutacja na praktyki w ramach projektu Erasmus

Rusza dodatkowa rekrutacja na praktyki odbywające się w Grecji, do realizowanego przez naszą szkołę projektu „Edukacja – Praktyka – Rynek Pracy”, nr 2018-1-PL01-KA102-048473. Projekt realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Celem głównym projektu jest wypełnienie istniejących potrzeb uczniów i Szkoły, poprzez stworzenie rozwoju oferowanych przez szkołę możliwości o aspekty związane z realizację zawodowych staży zagranicznych, podczas których 80 uczniów 5 profili nauczania będzie miało szansę na rozwój zawodowy i personalny. Projektem objęci zostaną uczniowie klas II i III kierunków kształcenia: Technik obsługi turystycznej.

Formularze rekrutacyjne dostępne na stronie internetowej szkoły, proszę o dostarczenie do dnia 28.02.2019r. do godziny 12.00 do gabinetu koordynatora projektu.