Twoja krew, moje życie!

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY PROMUJĄCY HONOROWE KRWIODAWSTWO POD HASŁEM

„ TWOJA KREW, MOJE ŻYCIE „ W RAMACH PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ „ZAPEWNIENIE SAMOWYSTARCZALNOŚCI  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ  W  KREW  I  JEJ  SKŁADNIKI  NA  LATA  2015-2020”

Choć na co dzień różnimy się, łączy nas jedno – krew. To wyjątkowa substancja, którą mogą wytworzyć jedynie nasze organizmy. To pierwotne dobro, którym może podzielić się niemal każdy. Obok nas jest mnóstwo czerwonych nitek. Niestety, wielu z nich nikt nie chwyta. Za mało jest ludzi, którzy włączają się w ogólnonarodowy krwioobieg.

Oddając krew, zapewnimy bezpieczeństwo nie tylko anonimowym biorcom, lecz także sobie i naszym bliskim. Nasza szkoła odpowiadając na apel Ministerstwa Zdrowia za pośrednictwem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie przyłączyła się do tego projektu. Poprzez tę akcję edukacyjną chcieliśmy obalić mity związane z oddawaniem krwi oraz kształtować pozytywne postawy prospołeczne wśród uczniów.

Potwierdzeniem ogromnego zaangażowania całej społeczności szkolnej jest otrzymany CERTYFIKAT SZKOŁY PROMUJĄCEJ HONOROWE ODDAWANIE KRWI  w ramach akcji „ TWOJA KREW, MOJE ŻYCIE „.

Pamiętajmy, że „ Łączy nas krew, która ratuje życie”

Szkolne Koło PCK i HDK