Rekrutacja – uwaga

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia w Zespole Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej nastąpi 28.06.2019 r., o godzinie 12:00, informacje można również sprawdzić na stronie, gdzie zakładane były konta podczas elektronicznej rekrutacji.

Składanie dokumentów:
Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w naszej szkole należy złożyć następujące dokumenty:
– oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej
– oryginał wyniku egzaminu gimnazjalnego/ ósmoklasisty
– załącznik do wniosku o przyjęcie do Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej  (dostępne są na stronie internetowej szkoły, jak również będzie możliwość do pobrania w szkole) – prosimy o zwrócenie uwagi na załącznik ze względu na ukończona szkołę. 

Powyższy dokument MUSI być podpisany przez rodzica bądź prawnego opiekuna.
– trzy zdjęcia legitymacyjne opisane na odwrocie; imię, nazwisko, klasa o wymiarach 30mm x 42mm 
– karta zdrowia wydana przez gimnazjum/szkołę podstawową
– zaświadczenie lekarskie z medycyny pracy oraz badań sanitarno-epidemiologicznych można złożyć do 23 sierpnia 2019 r. Skierowania wydawane będą od 28.06 – 03.07.2019 r. 

Komplet w/w dokumentów można składać od  28.06.2019 od godz. 12:15 do 09.07.2019 r. do godz.15:00
Przypominamy, że listy przyjętych zostaną ogłoszone 10 lipca 2019 r., następnie od 11 lipca 2019 r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca.