Egzamin maturalny w sesji poprawkowej

Egzamin poprawkowy w części pisemnej z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2019 r. o godz. 9:00 w sali 55 oraz w sali 22.

Egzamin poprawkowy w części ustnej z języka angielskiego zgodnie z zamieszczonym harmonogram w ZS im. W. Witosa. /termin:20.08.2019 r. rozpoczęcie o 9:00/ w sali 25.

Osoby zainteresowane powinny otrzymać wiadomość e-maile o godzinie egzaminu – jeśli nie otrzymały prosimy o kontakt z sekretariatem uczniowskim.