JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE – podsumowanie akcji w ramach UNESCO

Przez cały październik uczniowie i nauczyciele naszej szkoły pochylali się nad tematyką osób niewidomych i ich integracji w społeczeństwie. Było to działanie wynikające z uczestnictwa w akcji społecznej JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE, która to jest jednym z zadań zaplanowanych w ramach działalności klubów UNESCO w Szkołach Stowarzyszonych.

BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY UCZNIOM I NAUCZYCIELOM ZA ANGAŻOWANYM W AKCJĘ!!!

                Na lekcjach wychowawczych w wielu klasach poruszana była problematyka pomocy osobom niewidomym i słabo widzącym, uczniowie zapoznawali się z materiałami, takimi jak krótkie filmiki ze strony Związku Niewidomych, czy listem do niewidomego kolegi Adama ze szkoły w Bydgoszczy. Dyskusje i pogadanki miały na celu uwrażliwienie wszystkich uczestników na problemy ludzi, którzy są wśród nas, a których często nie dostrzegamy. Wielu uczniów było poruszonych listem napisanym przez ich rówieśnika, który dzielił się swoimi obawami dotyczącymi przyszłości, po czekającym go zakończeniu nauki w technikum dla niewidomych i rozpoczęciu dorosłego życia zawodowego. Uczniowie klasy 4GB oraz 3HO zdecydowali się odpisać na list Adama, a ich listy zostały wysłane bezpośrednio do niewidomego kolegi (w galerii poniżej zdjęcia przedstawiające dyskusje uczniów oraz formułowanie listu do Adama).

                Uczniowie należący do klubu UNESCO przygotowali plakaty obrazujące akcję, które zostały zawieszone na tablicy informacyjnej w naszej szkole.  Ich prace ilustrowały tematykę kampanii, a na tablicy znalazły się również informacje dotyczące możliwych działań dla uczniów i nauczycieli.

Nauczyciele zachęcali również uczniów do zapoznania się z filmami, których bohaterami są osoby niewidome, oraz do napisania recenzji. Zaproponowano następujące filmy:

  •  „Ray”  reż. Taylor Hackford,
  • „Ślepowidzenie” reż. Eskil Vogt
  • ‘’Historia Marii’’  reż. Jean-Pierre Ameris

Po zakończeniu kampanii można śmiało stwierdzić, że tematyka integracji osób niewidomych w społeczeństwie jest niezwykle ważna, ale wciąż zbyt rzadko poruszana. W tegorocznej akcji wzięło udział ok. 160 osób – nauczycieli i uczniów naszej szkoły, co jest sukcesem, ale pozostawia również pewien niedosyt.

Klub UNESCO jeszcze raz serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom, którym nie jest obojętny los ludzi niepełnosprawnych. Mamy też nadzieję, że przyszłoroczne obchody Dnia Białej Laski zainteresują szerszą rzeszę uczniów i nauczycieli.