Pamiętajmy, że „ Łączy nas krew, która ratuje życie”

29 października 2019 r. w Zespole Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej z inicjatywy Szkolnego Koła PCK i HDK zorganizowano kolejną akcję honorowego krwiodawstwa. Październikowa akcja dedykowana była Mateuszowi Lempartowi z Kalwarii Zebrzydowskiej choremu na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Młodzi ludzie udowodnili, że do niesienia pomocy innym nie trzeba ich namawiać w jakiś szczególny sposób, trzeba jedynie stworzyć okazję do sensownego działania. Tak też się stało. We wtorek około godziny ósmej rano zajechał przed szkołę ambulans Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie (z oddziału terenowego w Suchej Beskidzkiej ) z niezbędnym sprzętem do „upuszczania” krwi oraz sztabem zdeterminowanych w działaniu pań pielęgniarek oraz pani doktor. Brać szkolna w liczbie 53 uczniów stawiła się dzielnie przed oblicze służby medycznej, aby ta dokonała swojej powinności. Były słodycze, czekolady oraz dużo, dużo…….. emocji. Ważna sprawa – pomóc komuś bezinteresownie. Podziękowania należą się  uczennicom z klasy 2EK Faustynie Matuła, Gabrieli Huber i Paulinie Sikora za ogromne zaangażowanie i pomoc w zorganizowaniu akcji krwiodawstwa.

Koordynatorami akcji byli nauczyciele: Beata Szafraniec i Agata Jania – opiekunowie Szkolnego Koła PCK i HDK.

Szkolne Koło PCK i HDK