Rocznica Odzyskania Niepodległości w Witosie

W dniu 8 listopada 2019 roku w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa odbył się uroczysty apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Cała społeczność szkolna odśpiewała „Mazurek Dąbrowskiego” w ramach włączenia się naszej placówki do akcji „Niepodległa do Hymnu” zainicjowanej przez Biuro Programu „Niepodległa”. Pani Dyrektor Aneta Drobny w swoim przemówieniu przypomniała o szacunku do wolności państwa i współczesnym rozumieniu patriotyzmu. Klasa 1LGg pod opieką wychowawcy Pani Małgorzaty Kolaniak zaprezentowała część artystyczną pt. „Droga do wolności”.