Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do wzięcia udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX, który odbędzie się 3 marca 2020 r. (wtorek).


Wykaz lektur obowiązujących w tegorocznej edycji konkursu:
Lions (kl. I): Robinson Crusoe
Eagles (kl. II, III i IV): A Midsummer Night’s Dream.
Zagadnienie do opracowania w celu przygotowania się do tzw. „trzech pytań gratis” to przetwarzanie tekstu (przekazywanie informacji zawartych w materiałach wizualnych lub pisemnych).


Główną nagrodą jest udział w obozie językowym. Dla uczniów z wynikami bardzo dobrymi i dobrymi przewidziane są nagrody rzeczowe.


Termin zgłaszania udziału w konkursie: do 20 grudnia 2019 przez dziennik elektroniczny lub osobiście u szkolnego koordynatora konkursu Pani Marty Krzak.

Odpłatność za udział uczestnika w konkursie wynosi 10 zł.
Regulamin konkursu: https://fox.bielsko.pl/pages/regulamin.