„Świadomy zawsze ubezpieczony” – lekcje z ZUS

Po raz kolejny w roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła przystąpiła do projektu: „Lekcje z ZUS” . Projekt objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt powstał by budować świadomość młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne.„Lekcje z ZUS” kształtują świadomość młodzieży, uczą przy tym by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń (zasada solidaryzmu społecznego), a ponadto dają praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.

W ramach czterech lekcji młodzież zdobywa wiedzę o ubezpieczeniach społecznych z zasad opłacania składek, przysługujących im świadczeń czy prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Uczniowie biorący udział w „Lekcjach z ZUS” mogą zmierzyć się z rówieśnikami w Olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Etap szkolny olimpiady odbędzie się 2 grudnia 2019 r. Laureaci olimpiady zdobywają indeksy i punkty rekrutacyjne na wybrane wyższe uczelnie oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.

W ramach projektu w dniu 25 listopada 2019 r. uczniowie klasy 2 Technikum Ekonomicznego wzięli udział  w spotkaniu z pracownikami oddział ZUS w Suchej Beskidzkiej: p. Renatą Guzik i p. Barbarą Gwiżdż. Tematyką spotkania było przesłanie „Świadomy zawsze ubezpieczony”.

Koordynatorami projektu w szkole są nauczyciele: p. Beata Szafraniec oraz p. Agata Jania