Pierwsza Pomoc Przedmedyczna w internacie

W dniu 2019-12-03  Aleksandra Pawlica i Jakub Marciszewski, strażacy ochotnicy z jednostki OSP Sucha Beskidzka- Miasto, przeprowadzili z wychowankami internatu  zajęcia  teoretyczno – praktyczne, z zakresu  pierwszej pomocy przedmedycznej. Młodzież  aktywnie uczestniczyła w spotkaniu, podając prawidłowe odpowiedzi na zadawane pytania. Przeanalizowano postępowanie w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, a uczniowie mieli możliwość przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej na fantomie osoby dorosłej. Podczas spotkania strażacy odpowiadali na pytania i szerzej omawiali interesujące uczniów zagadnienia, jak:  prawidłowe ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej czy  obrót poszkodowanego, znajdującego się na brzuchu na plecy, aby móc dokonać oceny jego przytomności.
Strażacy podkreślili, że  stan wiedzy młodzieży, dotyczący poruszanych przez nich zagadnień pierwszej pomocy, jest  bardzo dobry. Jednocześnie podkreślili, że istotne jest ciągłe doskonalenie swoich umiejętności i poszerzanie wiedzy z zakresu prawidłowego udzielania pierwszej pomocy, tak, aby w sytuacji zagrożenia każdy potrafił  tej pomocy udzielić.