Zespół Szkół im. W. Witosa „Srebrną Szkołą 2020”

9 stycznia 2020 roku zostały ogłoszone wyniki XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020. W tegorocznej edycji wzięto pod uwagę 1728 techników z całego kraju, które zostały ocenione według czterech kryteriów: sukcesy szkół w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej znalazł się w rankingu głównym na sto osiemdziesiątej pozycji, a na terenie województwa małopolskiego na dwudziestym czwartym miejscu. Tym samym zdobył zaszczytne miano „Srebrnej Szkoły 2020”, co potwierdza, jakość kształcenia. Kapituła Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników doceniła pracę Dyrekcji, nauczycieli i uczniów, jak również dbałość władz samorządowych o odpowiednie warunki pracy szkoły.

Beata Bałos