Szkolny Konkurs Plastyczny ,,Nie Dla Przemocy” w ramach kampanii społecznej ,,19 Dni Przeciwko Przemocy I Krzywdzenia Dzieci I Młodzieży”

Celem konkursu było wykonanie pracy plastycznej w formie plakatu mającego za cel   uświadomienie młodym ludziom zagrożeń wynikających ze stosowania przemocy fizycznej, psychicznej i cyberprzemocy.

Dnia 14.02.2020 r. odbyło się wręczenie  uczestnikom konkursu dyplomów oraz nagród  rzeczowych przez Panią Wicedyrektor do spraw wychowawczych mgr Łucję Mikołajek – Pater. Organizatorami konkursu były mgr Teresa Mydlarz oraz mgr Monika Syc – Pustułka.

WYRÓŻNIENI UCZESTNICY KONKURSU
Broda Katarzyna kl. 2EK
Lenik Katarzyna kl. 2EK
Kłapyta Paulina kl. 2EK
Żywczak Klaudia kl.2EK
Krowicka Joanna kl. 2IN
Bogacz Weronika kl. 2EK
Ptak Zuzanna 1KCg
Zajda Angelika 2EK