Dyrektor przypomina

Dyrektor ZS przypomina nauczycielom o obowiązku odczytywania wiadomości w dzienniku elektronicznym i stosowaniu się do zawartych w mailach informacji. W czasie zawieszenia zajęć nauczyciele pozostają w gotowości do pracy. Osoby, które nie odbierają wiadomości, będą wzywane do osobistego kontaktu z kadrą kierowniczą w celu przekazywania osobiście informacji.

Dyrektor Szkoły

mgr Aneta Drobny