Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie będą przekazane wychowawcom klas czwartych przez dziennik elektronicznym, w dniu dzisiejszym zaraz po otrzymaniu z OKE. Prosimy o cierpliwość.

Uczniowie, którzy nie zdali egzaminu, mogą złożyć  deklarację przystąpienia do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2020 r. do sekretariatu  pocztą elektroniczną  w  terminie do 31 marca.

Świadectwa i dyplomy w formie papierowej będą przekazane do szkoły prawdopodobnie 31.03.2020 r.

Prosimy nie przychodzić do szkoły po wyniki egzaminu.

Deklaracja do pobrania:

DEKLARACJA

Uwaga!   Poniżej deklaracja dla kwalifikacji dwuliterowych, termin składania do 31.03.2020 r. np. TG.12.

DEKLARACJA DLA KWALIFIKACJI DWULITEROWYCH