W tym świątecznym czasie Wasi nauczyciele o Was pamiętają!

Featured Video Play Icon

Serdeczne życzenia zdrowia, pogody ducha i szczęścia z okazji Świat Wielkanocnych składa Dyrekcja, Nauczyciele oraz wszyscy pracownicy szkoły. Alleluja!!!