Kolejne sukcesy turystyczne uczniów – VII edycja Olimpiady Wiedzy o Turystyce

W dniach 03-06 kwietnia 2020 r. w Łodzi – stolicy Polskiego filmu miał zostać rozegrany etap centralny VII edycji Olimpiady Wiedzy o Turystyce. Niestety pandemia koronawirusa uniemożliwiła rozegranie tej części olimpiady. Każdy z uczniów który dotarł do tego etapu otrzymał tytuł finalisty olimpiady i zachował wszystkie przywileje przysługujące laureatom i finalistom, w tym to najważniejsze, czyli możliwość ubiegania się o przyjęcie z pominięciem postępowanie rekrutacyjnego na wyższe uczelnie.

Wśród najlepszej 30-stki wyłonionej z etapu okręgowego znalazła się po raz trzeci z rzędu uczennica klasy 4TR (grupa turystyczna) Sylwia Skorut. Sylwia jest jedyną uczennicą w historii olimpiady która dotarła do etapu centralnego trzeci raz z rzędu. Żaden uczeń przedtem tego nie dokonał.  W ubiegłych latach Sylwia dwukrotnie była laureatką tej prestiżowej olimpiady.

Hasłem przewodnim VII edycji olimpiady była ,,Turystyka filmowa i literacka”. Organizatorem olimpiady turystycznej był Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Honorowy patronat nad olimpiadą miały: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polska Organizacja Turystyczna, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i wiele innych organizacji branżowych, oświatowych i samorządowych.

Warto przypomnieć że Sylwia wygrała jeszcze konkurs o indeks Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej gdy była uczennicą klasy pierwszej.

Opiekunem merytorycznym uczennicy  we wszystkich etapach olimpiady i konkursu był mgr Grzegorz Sikora.