UWAGA! Informacje dotyczą absolwentów, którzy do 7 lutego 2020 r. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2020 r.:

1) Zespół Szkół im. W. Witosa prosi o PILNY kontakt /telefoniczny, e-mailowy/ absolwentów – zdających egzamin maturalny do 25 maja 2020 do godz. 12:00 by przekazali informację o chęci przystąpienia do części ustnej egzaminu z jednego lub więcej przedmiotów – ze względu na konieczność przekazania wyniku z tego egzaminu lub tych egzaminów w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Odsyłamy również do załącznika z CKE 

 2) Absolwenci, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa (maseczką lub przyłbicą)  powinni zgłosić ten fakt Dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

Więcej szczegółów:

1) harmonogram egzaminów z CKE

2) Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r.   

3) wytyczne CKE, MEN i GIS: