Komunikat CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie
w sesji czerwiec-lipiec 2020 r. (Formuła 2012 i 2017) oraz na egzaminie zawodowym w sesji sierpień-wrzesień 2020 r. (Formuła 2019):

w części pisemnej

w części praktycznej