„ Logistyka dla technika”

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie Technikum Logistycznego Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa brali udział w bezpłatnym programie wsparcia nauczania logistyki w szkołach średnich „Logistyka dla technika” organizowanym przez Sieć Badawczą Łukasiewicz Instytutu Logistyki

i Magazynowania . W ramach wykorzystania nowych form nauczania uczniowie mieli okazję brać udział na żywo w webinarach, prowadzonych przez ekspertów, mogli również na żywo zadawać pytania. Każdy z webinarów był transmitowany dla uczniów, tematycznie były one związane

z nauczaniem logistyki w szkole średniej. Od momentu rozpoczęcia nauki zdalnej Webinary były nadawane poprzez funpage e – bit.edu.pl – Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Logistyki i Magazynowania.

Otrzymaliśmy certyfikat udziału w tym programie, którym z radością się dzielimy. Mamy nadzieję, że ten program będzie kontynuowany w kolejnym roku szkolnym.