Słuchowisko o Świętym Janie Pawle II

Featured Video Play Icon

Słuchowisko zostało przygotowane okazji 100 lecia urodzin świętego Jana Pawła II przez uczniów:

Artur Warta – z klasy 3 T G b – śpiew i oprawa muzyczna ,

Tomasz Bury – z klasy 3 In – narracja , dialog ,

Michał Stopka z klasy 3 In – narracja ,

Zuzanna Hudziak z klasy 1LGg – dialog ,

Zofia Budny z klasy 3L/R – recytacje ,

Daria Łabędź z klasy 3L/R – recytacje ,

Patrycja Kanik z klasy 3TE – recytacje.

Pomysłodawcą i autorem scenariusza jest pan Grzegorz Sikora. W projekt zaangażowali się również: pan Marek Stasiak – konsultacja merytoryczna oraz przygotowanie merytoryczne recytacji, pani Irena Skrzypek Sikora – konsultacja merytoryczna, a także pani Anna Wilczek – montaż.

Zachęcamy do odsłuchania tego niezwykłego, skłaniającego do refleksji materiału!