Składanie podań o przydział miejsca w internacie

Przypominamy o składaniu podań o  przydział miejsca w internacie. W pierwszej kolejności przyjmowani będą uczniowie z ZS W.Witosa.  

W tym roku podania składamy drogą e-mailową na adres sekretariat@zswsucha.pl lub internat@zswsucha.pl

Druki  dostępne na stronie Zs W.Witosa w zakładce „Internat”.Podania należy wysyłać do dnia 24 sierpnia 2020 roku. Zapraszamy!