REKRUTACJA

REKRUTACJA 

Przypominamy o składaniu kserokopii lub oryginału zaświadczenia

o wynikach egzaminu ósmoklasisty

w terminie od 31 lipca do 4 sierpnia.

W związku z krótkim terminem informujemy, że szkoła będzie otwarta

również w sobotę  tj. 1 sierpnia w godzinach od 9:00 do 13:00.

Pozostałe dni od 8:00 do 15:00.

ZAPRASZAMY