POPRAWKOWE EGZAMINY MATURALNE

Dyrekcja Zespołu Szkół im. W. Witosa

informuje, że poprawkowe egzaminy maturalne odbędą się w dniu 8 września 2020 r. o godz. 14:00

Osoby, które złożyły oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego proszone są o przyjście w wyznaczonym dniu na godz. 13:25.

 Sale przewidziane na egzamin to:

sala 55 matematyka

sala 21 matematyka

sala 22 język polski

sala 56 język angielski

Osoby zdające proszone są o podejście do wejścia nr 4 zgodnie z poniższym oznaczeniem.

Listy zdających w poszczególnych salach będą wywieszone na drzwiach. 

Szkoła zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany sali ze względów organizacyjnych. 

Prosimy o sprawdzanie na bieżąco informacji na stronie internetowej szkoły.