WYNIKI EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Informujemy, że wyniki egzaminów potwierdzające kwalifikacje zawodowe:

dla uczniów, którzy ukończyli szkołę – będą wydawane w sekretariacie szkoły od poniedziałku, 31 sierpnia 2020

-dla uczniów, którzy kontynuują naukę w naszej szkole – zostaną wydane przez wychowawców w dniu 1 września

W przypadku odbierania wyników w sekretariacie, proszę o zachowanie odstępu oraz zaopatrzenie się w środki ochrony osobistej.