Komunikaty OKE o dostosowaniach egzaminu maturalnego i kwalifikacji egzaminu zawodowego wraz z załącznikami do deklaracji: 4a i 4 b

Maturzyści posiadający opinię/orzeczenie PP zobowiązani są do zapoznania się z Komunikatem o dostosowaniach:

oraz o złożenie odpowiednich załączników do deklaracji (poniżej 4a oraz 4b do 10 września