Wyjazd – „Rozwijamy skrzydła na greckich praktykach zawodowych”

Dnia 20 sierpnia 2020 r. grupa 40 uczniów z klas technikum hotelarskiego, ekonomicznego oraz logistycznego wraz z opiekunami Panią Eweliną Syc, Panią Martą Krzak oraz Panem Krzysztofem Świętkiem wyjechała na praktykę zawodową do Grecji. Wyjazd odbył się w ramach projektu „Rozwijamy skrzydła na greckich praktykach zawodowych”, finansowanego z funduszy Unii Europejskiej, program Erasmus+, sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. Pobyt trwał 2 tygodnie.

Po przyjeździe do hotelu Delphi Beach w słonecznym Eratini odbyło się spotkanie organizacyjne, podczas którego miało miejsce szkolenie stanowiskowe, zapoznanie się z miejscem odbywania praktyk oraz zasadami BHP obowiązującymi podczas staży zawodowych.

W ramach praktyk zawodowych Technicy Hotelarstwa poznali procedury obsługi gości, zasady rezerwacji usług dla gości oraz sporządzali dokumentację związaną z rezerwacją usług. Przygotowywali także dane rezerwacji na potrzeby innych komórek hotelu, zapoznali się z procedurą check-in i check-out, informacjami turystycznymi oraz ofertą hotelu. Ponadto uczniowie uczyli się zasad rozróżniania rodzajów prac porządkowych, poznali system odpowiedniego doboru technik sprzątania w jednostkach mieszkalnych oraz odpowiednich urządzeń, sprzętu i środków do rodzaju wykonywanych prac porządkowych. Praktykanci przygotowywali również jednostki mieszkalne do przyjęcia gości, dbali o czystość i porządek w częściach ogólnodostępnych obiektu oraz zapoznali się z zasadami odpowiedzialności materialnej dotyczącej wyposażenia obiektu i mienia gości. W kolejnym tygodniu praktyk Technicy Hotelarstwa poznali zasady sporządzania jadłospisów, stosowali przepisy sanitarno-epidemiologiczne dotyczące sporządzania potraw oraz zapoznali się ze sprzętem i urządzeniami wykorzystywanymi do przygotowywania i podawania potraw i napojów. W ramach praktyk uczniowie zapoznali się także ze złożoną zastawą stołową wykorzystywaną w hotelach o wysokim standardzie, poznali techniki nakrywania stołu i dobierania sprzętu i zastawy stołowej do ekspedycji śniadań. Przygotowywali także salę konsumpcyjną do obsługi gości.

Technicy Logistyki w trakcie wyjazdu zapoznali się z wykorzystywaniem systemu oprogramowania przez obiekty, wyposażeniem i obsługą sprzętu i urządzeń dostępnych w placówce. Sporządzali także dokumentację logistyczną w języku angielskim oraz określali standardy ustalania cen usług magazynowych. Co więcej, tworzyli przyjęcia magazynowe przesunięcia oraz efektywne wprowadzenie do analizy danych – MS Excel. Uczniowie analizowali procesy magazynowe – przyjmowanie, wydawanie, składanie i kompletację towarów. Uczyli się także zarządzania gospodarką odpadów, optymalizacji przestrzeni magazynowej i optymalizacji kosztowej. W ramach wyjazdu praktykanci obsługiwali magazyny morskie przy produkcji, określali struktury procesu produkcyjnego oraz rozróżniali cechy charakterystyczne surowców i materiałów na przykładzie logistyki morskiej. Ponadto analizowali stany magazynowe, uczyli się efektywnego zarządzania obiegiem dokumentów oraz wykorzystywali program Bi Deskopt do automatyzacji pracy. Uczniowie projektowali również

strategię produktu, ceny, promocji i dystrybucji, zapoznali się z metodami badań rynku stosowanymi w firmie oraz przeprowadzili badanie rynku w oparciu o narzędzia marketingowe.

Technicy ekonomiści zaznajomili się z wyposażeniem placówki, obsługą sprzętu i urządzeń dostępnych w placówce oraz zapoznali się z obiegiem dokumentów w placówce (Biblioteki dokumentów i listy), przygotowywali uproszczoną analizę finansową przedsiębiorstw oraz ćwiczyli swoją sztukę autoprezentacji. Uczniowie korzystali także z programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej i rozliczeń podatkowych, poznali schematy marketingowe w dobie pandemii i wpływ social mediów na wzrost sprzedaży w przedsiębiorstwach. Ponadto przygotowywali i analizowali konkretny rodzaj dokumentu księgowego (wynagrodzenie, paliwo, amortyzacja) oraz tworzyli start-up w warunkach gospodarki greckiej. W ramach praktyki technicy ekonomiści wykonywali analizy danych finansowych przy pomocy profesjonalnego narzędzia – tabel przestawnych oraz opracowywali dane finansowe. Uczniowie tworzyli sprawozdania finansowe, wykorzystywali SharePoint do dynamicznego obiegu dokumentów, poznali zasady tworzenia analiz ekonomicznych oraz brali udział w „speed recruiting”. Ponadto zbierali podpisy i opinie do efektywnych ewaluacji działań projektowych, analizowali strukturę gospodarczą Grecji oraz poznali różne sposoby zarządzania projektami.

W ramach programu kulturowego odbyło się również kilka ciekawych wycieczek. Uczniowie wraz z opiekunami mieli okazję zwiedzić Galaxidi – piękne, malownicze miasteczko na zachód od Aten. Podczas wycieczki zwiedzili kościół św. Mikołaja, gdzie mogli podziwiać rzeźbione drewniane ’iconostas’, które tworzyły duchową atmosferę miejsca.

Kolejnym miastem w programie wycieczek były Delfy – miejsce starożytnej Wyroczni Delfickiej. Podczas zwiedzania uczniowie wraz z opiekunami mieli okazję zobaczyć Stanowisko Archeologiczne – ruiny stadionu, Skarbiec Ateńczyków, Skałę Sybylli oraz Piedestał statuy króla Prusiasa II. Następnym punktem wycieczki było Muzeum Archeologiczne Delf gdzie znajdują się eksponaty odnalezione w obrębie stanowiska archeologicznego datowane od czasów archaicznych i mykeńskich aż do czasów rzymskich.

Uczestnicy wyjazdu mieli także możliwość zwiedzenia stolicy Grecji – Aten. Pierwszym punktem zwiedzania była honorowa zmiana warty pod pomnikiem nieznanego żołnierza na Placu Syntagma. Następnym punktem było zwiedzanie Akropolu, wzgórza, na którym znajduje się Partenon – świątynia Ateny. Na koniec każdy miał okazję pospacerować w centrum miasta i zakupić drobne pamiątki.

Uczniowie i nauczyciele mieli również okazję odbyć rejs na słynną grecką wyspę Skiathos. Podróż była pełna atrakcji – taniec Zorby i Sirtaki, podziwianie płynących wśród fal delfinów oraz zabawa na statku. Na wyspie odbyło się zwiedzanie magicznych, krętych uliczek

miasteczka i poznawanie zakamarków wyspy. Dodatkową atrakcją w drodze powrotnej był spacer po plaży Koukounaries oraz podziwianie krystalicznie czystej wody.

Uczestnicy zwiedzili także kompleks klasztorów „zawieszonych w powietrzu” – Meteorów. Główna częścią wyjazdu był klasztor Św.Vaarlama oraz muzeum historii Meteorów. Punktem wyjazdu była również wizyta w wytwórni ikon i poznanie tajników ich produkcji. W drodze powrotnej zrobione zostało pamiątkowe zdjęcie pod pomnikiem Leonidasa – pole starożytnej bitwy pod Termopilami.

Pobyt w Grecji upłynął bardzo szybko i został podsumowany wręczeniem certyfikatów dla uczniów. Wyjazd w ramach praktyk zawodowych obfitował w nowe doświadczenia, które z pewnością podniosły kompetencje zawodowe uczestników, a anglojęzyczne środowisko pozwoliło uczniom oswoić się z europejskim rynkiem pracy. W ramach programu kulturowego praktykanci poszerzyli horyzonty i wzbogacili swoją wiedzę, a w wolnym czasie mieli możliwość korzystania ze śródziemnomorskiego klimatu. Wyjazd był fantastycznym doświadczeniem, które na długo zapadnie w pamięci uczestników.