POPRAWKOWE EGZAMINY MATURALNE

Dyrekcja Zespołu Szkół im. W. Witosa informuje, że poprawkowe egzaminy maturalne odbędą się JUTRO, tj. 8 września 2020 r. o godz. 14:00

Osoby, które złożyły oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego proszone są o przyjście w wyznaczonym dniu na godz. 13:25.

Sale przewidziane na egzamin to:

sala 55 matematyka

sala 21 matematyka

sala 22 język polski

sala 56 język angielski

Osoby zdające proszone są o podejście do głównego wejścia w budynku szkoły. Listy zdających w poszczególnych salach będą wywieszone na drzwiach sal egzaminacyjnych!