HARMONOGRAM I ORGANIZACJA EGZAMINU MATURALNEGO w 2021 r.

Komunikat o harmonogramie egzaminu maturalnego w 2021

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021

Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2020/2021

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych:

Lista systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2021

Terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2020/2021

Terminy dla absolwentów, którzy w roku szkolnym 2020-2021 przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy lub po raz kolejny

INFORMATORY

Matura pisemna z języka polskiego

Matura ustna z języka polskiego

DEKLARACJE MATURALNE 2021

Deklaracja maturalna – Pobierz

Deklaracja maturalna wzór – Pobierz

Opłata za egzamin maturalny – Pobierz

Informujemy, że Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych zostało zlikwidowane, dlatego też absolwenci proszeni są o kontakt z OKE w Krakowie.