W związku z informacjami docierającymi do szkoły i  pytaniami Rodziców, informuję, że nie przewiduję zamknięcia szkoły.

W obecnej chwili nie ma żadnych przesłanek do podjęcia tak radykalnych działań. Proszę o informowanie się o pracy szkoły w organach odpowiedzialnych, tj. dyrekcja i sekretariat szkoły.

Dyrektor szkoły

Aneta Drobny