Szanowni Nauczyciele, Pracownicy szkoły, Rodzice i Uczniowie!

Szanowni Nauczyciele, Pracownicy szkoły, Rodzice i Uczniowie!

W związku z nadchodzącym Dniem Edukacji Narodowej chciałabym złożyć Wam wszystkim życzenia wytrwałości w pracy, optymizmu na co dzień, wzajemnej życzliwości i przede wszystkim zdrowia, którego teraz najbardziej potrzebujemy.

Dziękuję Wam wszystkim za codzienną, solidną pracę, za wypełnianie swoich obowiązków najlepiej , jak potraficie, zaangażowanie i pasję w wykonywanie zawodu nauczyciela w trudnych dla niego czasach, za wyrozumiałość dla siebie i dla mnie, za zaufanie i spokój, za codzienny uśmiech, nawet jak trudno się uśmiechnąć a i  pod maseczką nie widać 🙂

Mam nadzieję, że wspólnie przejdziemy przez ten trudny i dziwny czas, wyciągając z niego najważniejszą naukę, że wartością nadrzędną jest drugi człowiek. Szkoła uczy ale i wychowuje, dlatego wierzę, że ten trudny czas nie jest nam dany na daremno, wielu mówi, że nie będziemy już tacy sami, że świat się zmieni. Wierzę, że tak będzie, bo to czas, w którym dostrzegamy, że sami jesteśmy bezradni, bezbronni. Niech to doświadczenie nauczy nas, że tylko przez solidarność z drugim człowiekiem, życzliwość, otwartość na innych, niezależnie od tego jacy są, będziemy mocni.

W imieniu Dyrekcji, Nauczycieli i całej społeczności szkolnej pragnę złożyć podziękowania Radzie Rodziców za współpracę w ciągu całego roku szkolnego, ale i za cały czas Waszej pracy na rzecz szkoły.

Z wielkim szacunkiem odnosimy się do Waszego zaangażowania, aktywności i takiej zwykłej i chyba najważniejszej ludzkiej życzliwości, z jaką cały czas spotykamy się z Waszej strony. Dziękuję za Wasz czas, dobre słowa, życzliwość i wsparcie materialne dla szkoły i naszych uczniów a Waszych dzieci. Szanowni Rodzice, dziękuję Wam za to, że przede wszystkim obdarzyliście nas zaufaniem powierzając nam swoje dzieci, dziękuję za to, że nie jesteście obojętni i współpracujecie z nami dla ich dobra, dziękuję za tę dobrą aurę, którą wnosicie ze sobą w życie naszej społeczności.

Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie się nadal tak dobrze układać, a my spełniamy pokładane w nas oczekiwania.

Szanowni Państwo, życzę Wam i Waszym rodzinom w tym trudnym czasie zdrowia, pogody ducha, życzliwości i sukcesów we wszystkich, ważnych dla Was sprawach.

Z wyrazami szacunku i szczerej sympatii-

Aneta Drobny