W związku z nowymi obostrzeniami wprowadzonymi przez Prezesa Rady Ministrów w strefie czerwonej, nasza szkoła przechodzi od poniedziałku (19.10.2020) w tryb nauki zdalnej.

W związku z nowymi obostrzeniami wprowadzonymi przez Prezesa Rady Ministrów w strefie czerwonej, nasza szkoła przechodzi od poniedziałku (19.10.2020) w tryb nauki zdalnej dla wszystkich klas technikum. Klasy branżowe zajęcia ogólnokształcące realizują w formie zdalnej, natomiast przedmioty praktyczne odbywają się w szkole według planu w dzienniku elektronicznym. Zajęcia rozpoczynamy zgodnie z planem o godz. 7.30.