,,JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE!” 2020

Szkolny klub UNESCO serdecznie zaprasza uczniów do udziału w kampanii społecznej na rzecz osób niewidomych i z dysfunkcją wzroku w dniach 20.10.2019.-31.10.2020

Jeśli jesteś osobą czułą na niesprawiedliwość i chcesz pomóc w kształtowaniu postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób z niepełnosprawnością wzrokową, weź udział w naszej kampanii!

Co Ty możesz zrobić?

  1. PRZYGOTUJ WŁASNY KRÓTKI FILM LUB PPT NA TEMAT ŻYCIA OSÓB NIEWIDOMYCH W POLSCE

Czas pandemii i strachu jest trudny dla nas wszystkich. Dotyka on tym bardziej osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych, które wielokrotnie muszą w swoim życiu polegać na pomocy innych. Popatrz dookoła, a z pewnością dostrzeżesz jak trudny jest to dla nich okres. Zobrazuj swoje spostrzeżenia za pomocą filmu czy prezentacji.

2. NAPISZ RECENZJĘ FILMU

Zapraszamy Cię do obejrzenia jednego z filmów poruszających tematykę osób niepełnosprawnych wzrokowo i opisania swoich wrażeń w formie recenzji. Napisz co poruszyło lub zainteresowało Cię w filmie i czy inni uczniowie naszej szkoły mogliby zainteresować się tematyką filmu.

Możesz również dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób na co dzień możemy pomóc osobom z dysfunkcją wzroku, oglądając filmy na youtube:

https://www.youtube.com/results?search_query=n+jak+niewidomy

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY,  WEŹ UDZIAŁ W KAMPANII!

Osoby, które wezmą udział w akcji i przygotują materiały z punktów 1 lub2 proszone są o kontakt z panią A. Piotrowską, opiekunem klubu UNESCO.

Cele, które możemy wspólnie osiągnąć:
• kształtowanie postaw otwartości i braku obojętności na potrzeby osób niepełnosprawnych,
• zwiększenie integracji osób które nie widzą, ze środowiskiem społecznym i poprawienie ich funkcjonowania w tym środowisku,
• przygotowanie społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważenie ich problemów,
• zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością wzrokową.