W związku z informacjami, które ukazały się na stronie MEN w dniu 23.10.202r po południu aktualizujemy wytyczne dotyczące kształcenia w kolejnym tygodniu tj. od 26 do 30.10.2020r.

Szanowni Państwo!

W związku z informacjami, które ukazały się na stronie MEN w dniu 23.10.202r po południu aktualizujemy wytyczne dotyczące kształcenia w kolejnym tygodniu tj. od 26 do 30.10.2020r.

Nauczanie będzie się odbywać  dla wszystkich klas  technikum i branżowych ,TYLKO w trybie zdalnym, również nauczanie praktyczne.

 Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.”

W razie nowych informacji natychmiast będziecie Państwo o tym przeze mnie informowani. Proszę sprawdzać dziennik elektroniczny .

Dyrektor Szkoły

Aneta Drobny