Praktyczna Olimpiada dla uczniów „Zwolnieni z Teorii”

Zapraszam do udziału w olimpiadzie, która polega na stworzeniu projektu społecznego w grupach od 2-10 uczniów. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół średnich. Celem olimpiady jest rozwijanie samodzielności, kreatywności oraz przedsiębiorczości uczniów. Udział w olimpiadzie polega na stworzeniu projektu-propozycji zmiany społecznej. Projekt realizowany jest online na specjalnie do tego celu przygotowanej platformie. Uczniowie wykonują projekt pod opieką nauczyciela koordynatora szkolnego. Każda zgłoszona grupa uczniów ma do pomocy mentora-starszego ucznia, którego zadaniem jest wspierać i inspirować do działania. Uczestnicy projektu, którzy pomyślnie zakończą realizację projektu otrzymują międzynarodowy certyfikat Project Management Instititute, który respektowany jest przez polskie i zagraniczne uczelnie wyższe, jak również polskich pracodawców.

Termin rozpoczęcia projektu: 30 listopad 2020r.,

Zakończenie projektu: maj 2021r.

Inicjator projektu: Fundacja Zwolnieni z Teorii z Warszawy

Patronat Honorowy: Ministerstwo Rozwoju

Partner merytoryczny: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

więcej informacji na: www.zwolnienizteorii.pl

Szkolny Koordynator Projektu: Mariola Świerkosz

Termin zgłoszeń: do 15 listopada (przez dziennik elektroniczny / MS Teams)

optymalnie grupy uczniów od  4-6 osób