Finał akcji PODARUJ WIERSZ

Pomimo trudnej sytuacji, której wszyscy jesteśmy uczestnikami, niektórzy uczniowie naszej szkoły postanowili wziąć udział w akcji Podaruj wiersz, organizowanej przez szkolny klub UNESCO. Prezentujemy prace naszych uczniów i dziękujemy za mobilizację oraz zaangażowanie.

Klub UNESCO dziękuje profesor Annie Halawie za pomoc w realizacji zadania.