Szanowni Państwo, informuję, że zgodnie z nowymi wytycznym zawartymi w nowelizacji rozporządzenia

Szanowni Państwo, informuję, że zgodnie z nowymi wytycznym zawartymi w nowelizacji rozporządzenia, które wchodzi w życie w dniu 9.listopada 2020 r zostały wprowadzone zmiany:

-dla uczniów ostatnich klas 4-letniego technikum, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń-luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w okresie do 29 listopada br. możliwe będzie prowadzenie części zajęć praktycznych stacjonarnie. Zajęcia te będą realizowane w mniejszych grupach, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godz. w tygodniu.

-W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół mogą umożliwić uczniom  klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Zajęcia praktyczne dla klas 4 będą się odbywały raz w tygodniu, plan zajęć będzie umieszczony w dzienniku elektronicznym, do uczniów i rodziców klas maturalnych zostały również wysłane przez Wychowawców maile, w których są zawarte plany zajęć.

Nauczyciele przedmiotów maturalnych przeprowadzą diagnozy wśród uczniów w sprawie organizowania konsultacji w małych grupach lub indywidualnie. Jeśli uczniowie wyrażą chęć wspólnie z nauczycielem ustalą czas konsultacji.

Pozostałe klasy technikum i szkoły branżowej uczą się nadal zdalnie.

Z wyrazami szacunku,

Aneta Drobny