KONKURS PLASTYCZNY – PRAWA DZIECKA

Nasza szkoła wzięła udział w konkursie ogłoszonym przez Rzecznika Praw Dziecka, dotyczącym prac plastycznych z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka.

Wyboru prac plastycznych szkolnego etapu konkursu dokonało jury w składzie:

Wicedyrektor do Spraw Wychowawczych mgr Łucja Mikołajek-Pater

Nauczyciel plastyki mgr Teresa Mydlarz

Oligofrenopedagog mgr Nina Spyrka

W ocenie prac uwzględniono atrakcyjność graficzną danej pracy, powiązanie koncepcji plastycznej pracy z prawami dziecka, w szczególności z Konwencją ONZ o prawach dziecka oraz oryginalność pracy.

Do dalszego etapu konkursu zakwalifikowały się prace następujących uczniów:

Hernas Aleksandra – klasa 1 EK

Koziołek Karolina – klasa 1 EK

Trączyk Oliwia – klasa 1 GA

Serdecznie gratulujemy!