Życzenia

Szanowni Państwo,

w imieniu własnym oraz kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej pragnę złożyć Państwu najlepsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Niech czas Świąt Bożego Narodzenia pozwoli na dzielenie się miłością, radością i pokojem.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

Z wyrazami szacunku 
Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki