Podsumowanie prac remontowych i zakupu sprzętu

Miło nam poinformować, iż w ostatnich miesiącach w naszej szkole doszło do kilku pozytywnych zmian.

Wyremontowano pięć sal lekcyjnych (56, 102, 104, 22, PH), a dwie kolejne są w trakcie malowania (57 i 104). Odświeżono i pomalowano również kuchnię.  

Ze środków finansowych, pozyskanych od organu prowadzącego, doposażono pracownię fotograficzną w sprzęt potrzebny do obróbki zdjęć, tj. telewizor, 15 tabletów oraz 16 komputerów z pakietem Adobe.

Ponadto szkoła zakupiła dodatkowe pomoce dydaktyczne w postaci 3 laptopów i 30 komputerów stacjonarnych.

Dziękujemy Starostwu Powiatowemu za pomoc, dzięki której udało się zrealizować liczne inwestycje.

Nie możemy się doczekać, kiedy uczniowie Zespołu Szkół im. W. Witosa będą mogli skorzystać z zakupionego sprzętu.