EGZAMINY ZAWODOWE ROZPOCZYNAJĄ SIĘ OD 11 STYCZNIA – informacja dla nauczycieli

Przypominamy, że egzaminy zawodowe zaczynają się od 11 stycznia. Przypominamy zespołom nadzorującym o stawienie się według podanego niżej harmonogramu.


Nauczyciele delegowani do zespołów nadzorujących w Zespole Szkół im. W. Goetla

Nauczyciele powołani do pracy w zespołach nadzorujących w Zespole Szkół im. W. Witosa: