Wyniki egzaminów zawodowych

Szanowni Państwo,

Dyrekcja Zespołu Szkół im. W. Witosa informuje, iż zgodnie z Komunikatem dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2021 roku, wyniki z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie formuła 2017, będą udostępnione od 31.03.2021 r. za pośrednictwem wychowawców klas czwartych.

Świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji dla uczniów klas maturalnych będą wydawane wraz ze świadectwem ukończenia szkoły, tj. 30.04.2021 r.

Osoby, którym nie udało się zdać egzaminu w sesji zimowej mają możliwość złożenia deklaracji na poprawkę do 8 kwietnia 2021 r.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Uczniowie maja możliwość za pośrednictwem strony https://krakow.epkz.cke.edu.pl/Account/Login sprawdzić swoje wyniki.

W razie problemów z logowaniem prosimy kontaktować się za pośrednictwem dziennika elektronicznego bądź platformy Microsoft Teams z p. Joanną Syc

Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 30 kwietnia 2021 r. będą do odbioru od 31 maja 2021 r.