Tuwim, Słowacki, Jan z Czarnolasu…

Tuwim, Słowacki, Jan z Czarnolasu,

Miłosz, Żeromski, Adam z zesłania

tworzą swe dzieła często pisali

o wzruszających nas pożegnaniach.

Szybko minęły te cztery lata,

dziś trochę dziwny, lecz piękny czas,

zostaną w sercach naszych wspomnienia,

każdego ucznia z tych siedmiu klas.

I hotelarze, gastronomowie,

informatycy i logistycy,

twórcy reklamy, ekonomiści

i z turystycznej nasi artyści.

Bez wspólnych fotek, bez braw,

bez gali, bez gratulacji na szkolnej sali.

Żegna dziś „ Witos” rocznik wspaniały.

I z dumą włącza w szkole annały.

    Pani Dyrektor,

      Grono Pedagogiczne

       i uczniowie Zespołu Szkół im. W. Witosa