Kolejne sukcesy ekonomiczne uczniów Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej

VI edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo Menedżerskich.

              W dniu 23 kwietnia 2021 roku odbył się finał ( etap centralny ) VI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo Menedżerskich. Tradycyjnie ta olimpiada jest miejscem naukowej rywalizacji najlepszych w naszym kraju uczniów wszystkich typów  szkół ekonomicznych kształcących w zawodach: technik ekonomista , technik handlowiec , technik rachunkowości , technik reklamy , technik księgarstwa , technik administracji.

             W obecnym roku szkolnym program olimpiady obejmował wiedzę i umiejętności  w zakresie problematyki ogólnej ( szeroko pojęta wiedza ekonomiczna ) jak i tematu przewodniego który w tegorocznej edycji brzmiał: „ Kryzys jako zjawisko ekonomiczne w teorii i praktyce gospodarowania”.

              Olimpiada przebiegała w trzech etapach ( szkolny , okręgowy i centralny). Do etapu centralnego awansowało 62 najlepszych  uczniów w kraju , w tym dwóch uczniów suskiego Witosa: Marek Krzysztof i Sasuła Bartłomiej z klasy 4 technikum ekonomicznego. Samo dotarcie do etapu centralnego ogólnopolskiej olimpiady to wielki sukces ponieważ uczeń został już finalistą tej olimpiady i uzyskuje wszystkie przywileje przewidziane w regulaminie olimpiad , między innymi zwolnienie z etapu teoretycznego egzaminu zawodowego z sumą 100% punktów i przywileje w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnie wyższe.

             W tegorocznej edycji zawody centralne rozegrane zostały wyjątkowo w czterech strefach                  ( miejscach ) co było związane z sytuacją epidemiologiczną COVID –  19 w ścisłym reżimie sanitarnym. Miejscami gdzie rozegrany był finał olimpiady były: Dębica , Sosnowiec , Konin i Tczew. Uczniowie naszej szkoły przewidziani byli do zawodów centralnych w Dębicy.

            Ogłoszenie wyników olimpiady nastąpiło w dniu 30 kwietnia 2021 roku ( po sprawdzeniu wszystkich prac ).  W tym miejscu miło nam  poinformować że laureatem I miejsca! – absolutnym zwycięzcą tej olimpiady został uczeń Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej Bartłomiej Sasuła. Jego kolega Krzysztof Marek został finalistą  tej olimpiady.

              Opiekunami merytorycznymi uczniów na wszystkich szczeblach tej olimpiady byli: mgr inż. Irena Skrzypek – Sikora i mgr Grzegorz Sikora nauczyciele ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej.

                                           Opracowanie: Irena Skrzypek-Sikora i Grzegorz Sikora.